OCAK / JANUARY-2013
ARTURO ROSAS
Meksikalı karikatürist / Mexican Cartoonist - by Aziz YAVUZDOGAN
 
Karikatür sizce nedir? Kısaca bir tanımlama yapabilir misiniz?
Karikatür benim için en sağlam bellekten daha güçlüdür.

Karikatürleriniz yaşadığınız ülkede gereken ilgiyi buluyor mu? Mutlu musunuz?
Evet. Daha çok yerel medyada.

Karikatür çizerken yalnız kalmayı mı tercih edersiniz?
Sadece cesur medyada.

Karikatür çizdiğiniz için başınızın belaya girdiği oldu mu? Böyle bir poblem yaşadıysanız lütfen kısaca anlatın.
Hayır. Neyse ki gerçekten böyle bir olayla karşılaşmadım...

Ülkenizdeki mizah anlayışı ile dünyadaki mizah anlayışı arasında ne gibi evrensel benzerlikler var?
Evet. Sansür her yerde sansür. Parayı bastıran politik gücü elinde tutuyor.

Sizce karikatürün uluslararası kültür farklılıklarını birleştirici bir gücü var mıdır?
Her yerde aynı. Hükümetlerin çirkin yüzü değişmez.

Eğer bir imkan (organizasyon) olsaydı; dünyadaki bütün iyi karikatürcülerin ortak bir çalışması içerisinde nasıl bir şey çizmek isterdiniz?
Çocukların sağlıklı geleceği için bir şeyler.

Karikatürcünün çizgileriyle, dünya barışına ve tüm dünya haklarının kardeşliğine katkı sağladığına ya da böyle bir amacı olması gerektiğine inanıyor musunuz?
"Barış!" Erişilemez gibi olsa da "Barış" bize yakın olsun. Barış için çizelim hep.

Uluslararası karikatür yarışmaları hakkında olumlu ya da olumsuz görüşleriniz nelerdir?
Üniversiteli çizerler.

Eğer bir başka karikatürcü gözüyle çizmeniz gerekirse, kendinizi hangi komik yanlarınızla ifade ederdiniz?
Estetik ve şiirsel bir ilhamı olmalı...

FENAMIZAH hakkında bir kaç cümleyle düşünceleriniz?
Binlerce kelime orada durur ama bir karikatür konuşur.
What does a cartoon mean for you? What do you think about cartoon?
An image is more powerful than the most solid memory.

Does your country appreciate your cartoons? Do you feel satisfied with the interest towards your cartoons?
Yes. Not very local media.

Do you prefer to draw your cartoons in private or do you draw anywhere?
Only brave media.

Have you experienced any trouble because of your cartoons? What happened?
Yes. Censorship in media to political favor in return for paid advertising.

What humoristic similarities and differences are there between your country and other countries?
The speeches are the same ugly face changes the government.

Do you think cartoons help to bond the cultural differences among countries?
Peace is unreachable but those who seek closer we get.

If you happened to participate in a worldwide cartoon work with the best cartoonists, what would you prefer to draw? Please describe.
Child healing world peace.

Do you think a cartoonist must contribute to world peace with his/her art?
Peace is unreachable but those who seek closer we get.

What do you think about the international cartoon contests? Please indicate your reasons.
University cartoonists.

If you had to draw yourself from another cartoonist's point of view, what humorous details would you add to the cartoon?
His aesthetic inspire a poem.

Please write your thoughts and comments about FENAMİZAH magazine in few words.
A picture speaks a thousand words a cartoon speaks a thousand pictures.
GERİ DÖN / BACK